Bank Spółdzielczy Bytom

Korporacyjny
i Indywidualny
Rachunek
Internetowy

Logowanie do EBO

Internetowe Płatności Kartowe - Zmiana

2015-01-22

Informacja dla Klientów realizujących płatności kartą płatniczą i kredytową przez INTERNET


Od 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy Bytom wprowadza dodatkowe hasło zabezpieczające tzw. "Hasło 3D Secure" przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty płatniczej własny numer telefonu komórkowego. Jest to jednorazowe hasło służące do identyfikacji i zabezpieczenia transakcji internetowej z wykorzystaniem karty płatniczej. Ze względów bezpieczeństwa limity dla transakcji internetowych kartą debetową lub kredytową zostały wyzerowane, aby ustanowić nowe limity tychże transakcji należy:

- zadzwonić na dedykowaną infolinię do obsługi kart wydawanych przez banki spółdzielcze z Grupy BPS pod numer 86 215 50 00, (w pierwszym poziomie prosimy wybrać 1 - Bank BPS, w drugim poziomie prosimy wybrać 0 - rozmowa z konsultantem)

- lub bezpośrednio w Centrali Banku Spółdzielczego Bytom, Bytom ul.Krawiecka 4 tel. 32 281 17 21 złożyć wniosek,

Następnie aktywować zabezpieczenie 3D Secure na stronie internetowej www.kartosfera.pl.


UWAGA!!!

Brak ustalonego limitu dla transakcji internetowych spowoduje brak możliwości zapłaty kartą w sieci Internet.


Prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją:

Instrukcja uruchomienia płatności kartowych,

Podręcznik użytkownika WWW.KARTOSFERA.PL,

Wniosek zmiany limitów dla kart debetowych.

Zastrzeganie Kart płatniczych:

801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

(+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)

(+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)Zobacz wszystkie wiadomości