Bank Spółdzielczy Bytom

Korporacyjny
i Indywidualny
Rachunek
Internetowy

Logowanie do EBO

Kredyty

Kredyty dla osób fizycznych

Oferujemy szeroką gamę produktów kredytowych dla osób fizycznych na dogodnych warunkach:

 • kredyty gotówkowe
 • kredyty mieszkaniowe
 • kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • kredyty okazjonalne

Kredyty dla przedsiębiorców

Oferujemy szeroką gamę produktów kredytowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty obrotowe
 • kredyty płatnicze pod należności
 • kredyty w rachunku bieżącym
 • gwarancje bankowe

Wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość prowizji jest każdorazowo negocjowana indywidualnie z Klientem, stosownie do przyjętych w banku uregulowań.

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

Proponujemy kredyty inwestycyjne "WSPÓLNY REMONT" na bardzo korzystnych warunkach.

Wysokość kredytu - zgodnie z wnioskiem Klienta 

 • od 5.000 zł do 90 % udokumentowanych nakładów
 • okres spłaty do 10 lat
 • oprocentowanie - negocjowane
 • zabezpieczenie: prawo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, inne uzgodnienia z Bankiem

Prowizja - od 1 %