Bank Spółdzielczy Bytom

Korporacyjny
i Indywidualny
Rachunek
Internetowy

Logowanie do EBO

Lokaty

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Bytom są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny( BFG)

Oprocentowanie zmienne lokat terminowych w złotych w skali roku obowiązujące od dnia 26.11.2018 r.

  • 1 mies.- 0,5%
  • 3 mies.- 0,7%
  • 6 mies.- 1,0%
  • 9 mies.- 1,3%
  • 12 mies.- 1,4%
  • 24 mies.- 1,7%
  • 36 mies.- 1,8%

Oprocentowanie środków płatnych na każde żądanie /A VISTA/ wynosi 0,3 %

Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 0,1 %

Środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny